Aanbod 2017-2018 Training/Intervisie/Workshop

  1. GROEI-cursus Leiderschap – voor startende en ervaren leidinggevende uit alle sectoren
  2. GROEI-workshop voor iedereen
  3. GROEI-intervisie zorgsector

In dit aanbod staat “GROEI” voor Grinta, Reflectie, Openheid, Eigenheid en Inzicht krijgen in je eigen groeipotentieel en je leerproces.

Elk trainingsaanbod kan ook op maat van een organisatie aangepast worden en als in-service opleiding geven worden.

GROEI-cursus Leiderschap

De GROEI-cursus Leiderschap  heeft tot doel leidinggevenden binnen de verschillende domeinen van zorginstellingen (Ziekenhuizen t.e.m. Woon-zorgcentra) en andere sectoren samen te brengen. Leren en groeien van en met elkaar & het delen van ervaringen is immers bijzonder verrijkend. Leidinggevenden (ook al kom je uit verschillende sectoren) staan voor gelijkaardige uitdagingen m.b.t. groepsdynamica, motiveren van medewerkers, in stand houden van een gezonde groepsgeest, balans in zelfzorg en er volledig staan als leidinggevende, enz. Ik wil leidinggevenden samenbrengen zodat ze elkaar kunnen bestuiven en versterken.

GROEI-workshop


Tijdens de GROEI-workshop is het de bedoeling om mensen te triggeren om aan de slag te gaan met hun eigen groeiproces. Tijdens deze workshop maak je kennis met verschillende tools die je kan gebruiken om je eigen ontwikkeling in handen te nemen. Mijn grootste motivatie om deze workshops te geven is om mensen dezelfde mogelijkheden te bieden die ik zelf heb gekregen tijdens trainingen die ik volgde en nog steeds volg.

GROEI-Intervisie


De GROEI-intervisie heeft tot doel om in een kleine groep op een diepgaand niveau samen aangebrachte casuïstiek te bespreken en intervisie methodieken te verkennen en er samen over te reflecteren. Dit zijn gesloten groepen omdat veiligheid en vertrouwen van groot belang zijn in dit concept. Opnieuw staat voor mij het verbinden van mensen hier centraal.