Krachtig leiderschap in woonzorgcentra in de spotlights!

Na heel wat negatieve polemiek wil ik vandaag even tegengas geven met een sterk voorbeeld van leiderschap uit de woonzorgcentra.

Ik wil jullie voorstellen aan een aantal fantastische leiders die elke dag het uiterste van zichzelf geven voor hun medewerkers en hun bewoners. Heel vaak worden diensthoofden, hoofdverpleegkundigen of leidinggevenden (what’s in a name) gesandwicht tussen de verschillende partijen zoals de directie, medewerkers, families en bewoners. Niet evident om dan staande te blijven als mens, professional en leider. Je moet in het bezit zijn van een groot aantal competenties, vaardigheden en talenten. Daar kan een opleiding je alleen maar op voorbereiden het effectief doen en toepassen in de werkelijkheid is de grote uitdaging.

Een aantal keren heb ik startende leidinggevenden horen zeggen dat ze voor deze functie hadden gekozen omwille van de aangepaste uren (soms doen deze leiders geen weekend en/of avonddiensten). Ik kan u verzekeren dat zij gestopt zijn nog voor ze goed en wel begonnen waren.

Maar daar wil het niet over hebben, ik wil het nu even hebben over die toppers. Ze worden te weinig in de spotlights gezet en verdienen deze extra aandacht. Dat is absoluut ook zo voor de andere gepassioneerde en gedreven zorgverleners uit deze sector maar vandaag schijn ik mijn licht op deze 3 leiders. Ik maak gebruik van fictieve namen.

Vandaag in de spotlights Mieke (4.5 jr leiding), Lien (5.5 jr leiding) en Eva (7 jr leiding) drie leidinggevenden die al een aantal jaren leiding geven aan pittige & tegelijkertijd gedreven medewerkers in verschillende WZC. Teams die zij geërfd hebben van andere leidinggevenden, zoals zoveel leidinggevenden.

Dit maakt dat ze elk op hun beurt een overgangsperiode hebben meegemaakt waarbij ze hun rol als leider hebben moeten zoeken met vallen en opstaan. Wees gerust dit werd hen niet gemakkelijk gemaakt door hun teamleden, met verschillende uitschieters in allerlei richtingen. Bijna iedereen heeft het vandaag over seksuele intimidatie ik heb op de verschillende werkvloeren andere vormen van intimidatie gezien tussen mensen van hetzelfde geslacht die hun hand er niet voor omdraaien om te roepen en lelijke persoonlijke verwijten te maken aan het adres van hun leidinggevenden. Het ging er op bepaalde momenten bijzonder hard aan toe.

Wat maakt dat ik deze drie er nu uithaal (vanuit verschillende organisaties) en zeg dat het toppers zijn? Omdat zij zijn gaan werken aan zichzelf en gereflecteerd hebben over hun aandeel in het groepsgebeuren. Zij hebben in eerste instantie rond zich gekeken en door het persoonlijke traject werd hun eigen aandeel duidelijk en hebben ze dit ter harte genomen.

Zij zijn de schuld niet bij anderen gaan leggen maar wel oplossingen gaan zoeken bij zichzelf.

Hun EQ is gegroeid tijdens het persoonlijk traject omdat zij geconfronteerd werden met hun eigen waarden & normen, hun sterktes en verbeterpunten en hun leeragenda. Zij hebben van mij enerzijds hulpmiddelen aanreikt gekregen om hun eigen rol in beeld te brengen en anderzijds om vanuit die verworven kennis opnieuw te gaan verbinden met hun teams. Daar slagen ze vandaag de dag alle drie in, elk op haar eigen manier.

Ze blinken uit in zelfreflectie, groei-mindset, daadkracht, gedrevenheid, empathie en hun ‘deal with it’ houding.

Hiermee bedoel ik dat ze dit tegen zichzelf durven te zeggen. Sterker nog in de plaats van hun hoofd in het zand te steken bij moeilijkheden gaan zij ze frontaal aangrijpen als leermogelijkheden. Niemand is perfect en niemand moet perfect zijn ook leiders niet maar er is een fundamenteel verschil tussen blijven hangen in klagen en zagen en je rug te rechten en te leren uit de gemaakte fouten.
Zij geven op hun beurt een duidelijk voorbeeld gedrag mee aan hun medewerkers. Dit is op bepaalde momenten bijzonder confronterend geweest en nog steeds. Want niet iedereen heeft een groei-mindset en wil of kan reflecteren. Dit zorgt er soms ook voor dat medewerkers vertrekken. Ook dan blijven ze staan en durven zij bij zichzelf na te gaan wat zij anders of beter hadden kunnen doen.

De topkwaliteiten van deze leiders zijn de volgende:

  • Mieke: leergierig, zacht, betrouwbaar en grote verbindingskracht
  • Lien: gedreven, begripvol, zorgzaam en een groot engagement
  • Eva: krachtig, sociaal, luisterend oor en bijzonder moedig

Het is een voorrecht om met zulke professionals te mogen samenwerken aan een beter zorg in woonzorgcentra.

Ken jij ook zo iemand zet hen dan ook eens in de schijnwerper! 🙂

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply