Appreciative Coaching

Appreciative Coaching (AC) is een model dat ontwikkeld werd in 2007 door Prof. Sara Orem,  Prof. Jacqueline Binkert & Prof. Ann Clancy. Het is een uniek model omdat Appreciative Coaching opzoek gaat naar de kern van het individu of het team en van daaruit het coachingstraject opzet.

Wij leren onze klanten om een nieuwe bril op te zetten en op zoek te gaan naar hun kwaliteiten, energie, enthousiasme, plezier, spontaniteit en authenticiteit. Tijdens het traject doorlopen we samen de 5 fasen van Appreciative Inquiry.

Prof. Orem, Prof. Binkert & Prof. Clancy gebruiken de metafoor van een Caleidoscoop om Appreciative Coaching te duiden en ik kan me daar alleen maar bij aansluiten. Alles is aanwezig in elke mens om een gelukkig en waardevol leven te leiden, het is gewoon een kwestie van het opnieuw te leren zien, voelen, beleven en in te zetten.

Teams moeten leren om te kijken naar de krachten en meerwaarden van elk individu binnen de organisatie. Om er zo voor te zorgen dat teamwork een feit wordt in de plaats van een mooie quote op de muur van een koffielokaal.

Appreciative Coaching is het (her)ontdekken en kijken naar mooie vormen!!

Långstrump Appreciative Coaching combineert de 4 fundamenten van  Appreciative Coaching,  Asset-Based Thinking (ABT)/Plus-denken & Transformationeel leiderschap. Verder laat ik mij inspireren door de Kracht van Kwetsbaarheid en het Sociale Constructionisme waarbij de mens zelf eigenaar is van zijn/haar realiteit.

Deze filosofieën versterken elkaar en zorgen ervoor dat elk traject degelijk kan worden uitgewerkt met de nodige kracht, creativiteit en inzichten.

De 4 fundamenten van Appreciative Coaching

1. Appreciative Inquiry/AI = Waarderende Benadering

AI ontstond in de jaren 80′ aan Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio. Prof. Suresh Srivastva, Prof. Frank Barrett, Prof. David Cooperrider & mijn favoriete Prof. Ron Fry zijn de grondleggers van Appreciative Inquiry (AI) of vertaald in het Nederlands het Waarderend Onderzoek. Uit hun onderzoek bleek dat wanneer je als organisatie de focus legt op dat wat leven geeft aan je bedrijf of organisatie, het mensen kan transformeren en bedrijven nieuw leven kan gevenDeze onderzoekers hebben voor een duidelijke shift gezorgd van het probleemoplossende naar het oplossingsgerichte. Uit hun onderzoek ontstond het 4D model dat vandaag de dag een 5D model is geworden. Op deze manier worden mensen & teams op sleeptouw genomen.

In individuele processen ga je opzoek in jezelf met de focus op je kwaliteiten en je levensenergie om te werken aan een beter en waardevoller leven. Teams worden meegenomen in een proces waarin ze samen opzoek gaan naar de individuele kracht van medewerkers en de kracht van de organisatie en hoe ze deze sterker kunnen inzetten om de samenwerking te verbeteren.

Binnen AC maken wij gebruik van de principes van AI (Constructionist, Positive, Simultaneity, Poetic & Anticipatory) en het 5D model tijdens de coaching trajecten.

2. Positive Organisational Scholarship/POS

Het POS ontstond parallel met AI in de beginjaren 90′ met de onderzoekers Kim Cameron, Jane Dutton & Robert Quinn van de Stephen M. Ross School of Business van de University of Michigan. Deze onderzoekers hebben onderzoek gedaan naar de positieve events in organisaties en welk effect deze hebben op de medewerkers.

Als AC kijken wij vooral hoe wij mensen/medewerkers & teams kunnen ondersteunen om een positieve organisatie structuur op te bouwen.

3. Positive Psychology/PP = Positieve Psychologie

Voor WOII was PP een vaste waarde binnen de psychologie maar door de impact van de tweede wereldoorlog verdween dit vakdomein en werd de focus vooral gericht op de pathologie.

In 1998 vond Prof. Martin Seligman dat er nood was aan een nieuwe tendens in de moderne psychologie. Hij was het beu dat er vooral gekeken werd hoe mensen vanuit een negatief zelfbeeld opnieuw naar een normaal zelfbeeld kwamen. Wat met het optillen van mensen? Of met andere woorden hoe krijg je mensen van 0 (=normaal) naar plus 5. Wat maakt het leven waardevol om voor te leven.

Samen met Prof. Csikszentmihalyi publiceerde Prof. Seligman in 2000 een baanbrekend artikel over Positieve Psychologie in de “American Psychologist” . Beide waren heel nuchter over wat ze geschreven hadden en gaven vooral ook aan dat het niets nieuws was alleen wilden zij dit bijzonder vakdomein opnieuw onder de loep brengen.

Zij hebben aangeduid dat als mensen meer gebruik kunnen maken van hun “Signature Strength/sterktes” zoals hun unieke talenten en kwaliteiten ze een gelukkiger en rijker leven kunnen leiden.

PP herinnert AC eraan dat  ze moeten stilstaan bij wat de klanten zeggen en wat deze vinden van de huidige toestand waarin ze zich bevinden. AC moeten controleren of ze specifieke veranderingen willen en hierin ondersteunen en faciliteren.

4. Solution-Focused Brief Therapy/SFBT

In de late jaren 60′ ontstond  “The Brief Therapy” model ontwikkeld door Weakland & Milton Erikson. Later werd dit model herwerkt door Insoo Kim Berg en Steve de Shazer naar het SFBT. Met als focus op het feit dat je geen slachtoffer bent van je verleden maar dat je kan leren van het verleden. De problemen worden niet in detail geanalyseerd. Er wordt vooral gekeken naar de realiteit want als je tot nu toe overleefde dan zal je ook nog wel een stap verder kunnen gaan.

 De formule van SFBT = “Als iets werkt, doe er dan meer van. Als iets niet werkt, stop er dan mee en doe iets anders!”

Caleidsocoop: kalos = mooie, eidos = vorm, scoop = kijken